Naszym podstawowym zadaniem jest rozwijanie i upowszechnianie kultury, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Twoje wsparcie umożliwi nam realizację powyższych celów. Naszą misją jest zaszczepienie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do muzyki, kultury, tradycji narodowej oraz patriotyzmu. Teraz to Ty możesz przyczynić się do zapewnienia dzieciom i młodzieży lekcji nauki gry na instrumentach, które organizujemy nieodpłatnie. Twoje wsparcie to Twój własny wkład do koncertów i występów Orkiestry. Wpłać dobrowolną kwotę darowizny na nasze konto:

35 1240 3334 1111 0010 7541 1584
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach
ul. Reformacka 9
95-060 Brzeziny.

Tytułem: „Darowizna na cele statutowe – prowadzenie Orkiestry Dętej”


Darowizna przekazana na konto bankowe może zostać odliczona od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 6% dochodu(art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. 2016 poz. 2032), a także od podatku dochodowego od osób prawnych do wysokości 10% dochodu (art. 18 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. 2016 poz. 1888).