Brzezińska Orkiestra wystąpi podczas obchodów 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:00 na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach od sygnału „Baczność” i złożeniu meldunku. Następnie zostanie wciągnięta na maszt flaga państwowa przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego w wykonaniu orkiestry. Po przemówieniach nastąpi przemarsz pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie zostaną złożone kwiaty oraz odegrany Mazurek 3 Maja. Następnie uczestnicy przy dźwiękach marszy przemaszerują do Kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzezinach. Miłośników muzyki marszowej serdecznie zapraszamy.