Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach ogłasza nabór osób chętnych do nauki gry na instrumentach dętych drewnianych i dętych blaszanych. Przesłuchania odbędą się we wtorek 13 września 2022 roku o godzinie 18:00 w sali prób orkiestry OSP Brzeziny ul. Reformacka 9.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 501 035 889. Nauka gry jest bezpłatna. Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu.

Ponadto zapraszamy wszystkich chętnych umiejących grać na instrumentach dętych drewnianych lub blaszanych do wstąpienia w szeregi orkiestry. Próby orkiestry odbywają się we wtorki o godzinie 18:00 w sali prób orkiestry w siedzibie OSP Brzeziny ul. Reformacka 9.