Orkiestra Dęta OSP Brzeziny wraz z Orkiestrą Dętą Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej zaprezentują swój repertuar podczas Walnego Zebrania członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Koncert rozpocznie się o godzinie 18:00.