Obecnie kapelmistrzem jest dh Radosław Szymczyk – żołnierz służby czynnej w stopniu starszego chorążego sił powietrznych 32. batalionu lotnictwa taktycznego w Łasku. W wojsku pracuje od 1997 roku. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Tomaszowie Mazowieckim, później Wojskowe Liceum Muzyczne w Gdańsku,a następnie Akademię Muzyczną w Łodzi. Funkcję kapelmistrza objął we wrześniu 2012 roku, kiedy to po nagłej śmierci poprzedniego kapelmistrza druha Grzegorza Gorajskiego, muzycy poprosili Radosława Szymczyka o prowadzenie naszej orkiestry. Radosław Szymczyk prowadził już wtedy Orkiestrę Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej i po rozmowie z dyrektor Panią Barbarą Polasińską zgodził się. W ten sposób pomiędzy obiema orkiestrami nawiązała się współpraca, która trwa do dziś. 18 maja 2014 roku orkiestra pod batutą druha Szymczyka wspólnie z orkiestrą GOK w Dzierżąznej prezentuje się na IV Festiwalu Orkiestr Dętych w Głownie.

Grzegorz Gorajski
Grzegorz Gorajski

W latach 2010-2012 kapelmistrzem był dh Grzegorz Gorajski – muzyk zawodowy, tamburmajor Wojskowej Orkiestry w Radomiu w stanie spoczynku. Funkcję kapelmistrza objął w maju 2010 roku. Już na pierwszej próbie orkiestry stwierdził wiele błędów w zapisie nutowym utworów, które orkiestra wykonywała przez wiele poprzednich lat. Na bieżąco je poprawiał, jednak w końcu stwierdził, że musi zapewnić orkiestrze nowe utwory, ponieważ więcej czasu zajmowało poprawianie błędów w zapisie niż samo ćwiczenie utworu. Za czasów dyrygentury druha Gorajskiego orkiestra znacznie podniosła swój poziom artystyczny. Trzeba tutaj zaznaczyć, że dh Grzegorz nie miał łatwego zadania, albowiem orkiestra liczyła wówczas zaledwie dwunastu instrumentalistów. Wiadomo, że z uwagi na obowiązki zawodowe każdego muzyka, nie zawsze mógł uczestniczyć w próbach, dlatego też rzadko się zdarzało, aby na próbie był cały skład osobowy. Kapelmistrz jednak nigdy z prowadzenia próby nie rezygnował, nawet jeśli na próbie był tylko jeden muzyk to zawsze z nim ćwiczył repertuar. Ostatni występ orkiestry wraz z druhem Grzegorzem Gorajskim nastąpił dnia 15 sierpnia 2012 roku. Dh Gorajski grał wtedy na basie z uwagi na brak muzyków, którzy wyjechali w tym czasie na wakacje, orkiestrę w marszu prowadził wówczas jego kolega dh Piotr Brzeziński (kapelmistrz orkiestry OSP Syberia – gmina Brzeziny). Następnego dnia orkiestrą wstrząsnęła informacja o nagłej śmierci druha Grzegorza Gorajskiego. Była to niepowetowana strata dla brzezińskiej orkiestry.

W latach 2000-2010 kapelmistrzem był dh Robert Szustak – z zamiłowania muzyk. Funkcję kapelmistrza objął po długoletnim kapelmistrzu druhu Mieczysławie Królikowskim w 2000 roku. Wiek druha Królikowskiego coraz bardziej dawał się we znaki. W tym czasie dh Robert Szustak, który grał w orkiestrze, ukończył szkolenie dla tamburmajorów orkiestr w wojsku. Zarząd OSP podjął decyzję o powierzeniu funkcji kapelmistrza młodemu i energicznemu druhowi Szustakowi, zwalniając tym samym zasłużonego druha Królikowskiego, któremu powierzono funkcję dyrektora orkiestry. Za czasów dyrygentury druha Szustaka orkiestra prezentuje się na II Festiwalu Orkiestr Dętych w Pabianicach w 2001 roku, zajmuje I miejsce na I Powiatowym Przeglądzie Orkiestr w Brzezinach w 2003 roku oraz bierze udział w II Przeglądzie Orkiestr Dętych  Województwa Łódzkiego „Złota Lira” w Spale w 2003 roku. Na początku roku 2006 członkowie OSP Przecław odłączają się od orkiestry i zakładają własną. Rozpoczął się wtedy trudny czas dla brzezińskiej orkiestry. Ponad czterdziestoosobowy skład orkiestry nagle zmienił się w skład kilkunastoosobowy.

Mieczysław Królikowski
Mieczysław Królikowski

W latach 1950-2000 kapelmistrzem był dh Mieczysław Królikowski – z zawodu ślusarz, honorowy obywatel Miasta Brzeziny, syn strażaka. Do OSP Brzeziny wstąpił w wieku 14 lat. Od razu zauważono jego zdolności muzyczne. W wojsku został powołany do gry w orkiestrze na puzonie. Szkoleniem nowych muzyków zajął się już w 1935 roku. Przez 70 lat wyszkolił ponad 200 muzyków. Większość instrumentalistów obecnie grających w orkiestrze to wychowankowie druha Mieczysława. Za czasów jego dyrygentury orkiestra prezentowała się w wielu festiwalach i przeglądach zajmując czołowe miejsca. 6 kwietnia 2008 roku dh Mieczysław Królikowski zmarł.

W latach 1935-1939 oraz 1945-1950 kapelmistrzem był dh Stefan Sobieszek przejął funkcję kapelmistrza po śmierci Ludwika Janowskiego. Orkiestra w tym czasie osiągnęła znaczący poziom artystyczny i zaliczana była do jednych z lepszych. Wybuch II Wojny Światowej przerwał działalność orkiestry. Po wypędzeniu Niemców w 1945 roku działalność orkiestry reaktywowano. Dyrygentem zostaje Stefan Sobieszek i pełni tę funkcję do 1950 roku.

Ludwik Janowski – kapelmistrz orkiestry, który pełnił tę funkcję do chwili nieszczęśliwego wypadku w 1935 roku. Po śmierci Janowskiego kapelmistrzem został Stefan Sobieszek.

W 1928 roku kapelmistrzem został  J. Chojnacki – wojskowy z Łodzi. Z uwagi na koszty związane z dojazdem Chojnackiego Zarząd OSP zwolnił go z funkcji kapelmistrza.

W latach 1925-1928 kapelmistrzem był Hencel. Prowadzi próby raz w tygodniu. Nauczył on gry m. in. druha Mieczysława Królikowskiego.

W latach 1905-1925 kapelmistrzem był Kopczyński. Funkcja kapelmistrza powierzona mu została w chwili powstania orkiestry. Orkiestra liczyła wówczas 25 instrumentalistów.