Program Jubileuszu

Znamy już datę, miejsce i program Jubileuszu 110-lecia powstawania Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Jubileusz odbędzie się w dniu 20 września 2015 roku i rozpocznie o godzinie 11:30 uroczystym apelem na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. W trakcie apelu zostanie wciągnięta flaga państwowa na maszt, przedstawiony rys historyczny orkiestry, wręczone medale i odznaczenia. Program Jubileuszu przedstawia się następująco:

  • 11:20 zbiórka uczestników na placu OSP Brzeziny, ul. Reformacka 9
  • 11:30 rozpoczęcie uroczystości, powitanie gości, wciągnięcie flagi państwowej, wręczenie odznaczeń, przedstawienie historii orkiestry
  • ok. 12:00 przemarsz jednym pasem jezdni ulicami: Reformacka, Św. Anny, Plac Jana Pawła II, Staszica, Mickiewicza, Okrzei.
  • ok. 13:00 Msza Św. Polowa w Amfiteatrze im. Jana Pawła II
  • ok. 14:00 koncerty zaproszonych orkiestr dętych
  • ok. 16:00 zakończenie imprezy