Jubileusz Orkiestry

Rok 2015 to rok Jubileuszu 110-lecia powstania Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Z tej okazji uruchomiony został serwis 110-lecieorkiestry.pl. W serwisie zamieszczane będą informacje dotyczące historii, bieżącej działalności oraz obchodach jubileuszu. Historia powstania orkiestry będzie publikowana w kilku częściach. Pierwsza z nich jest już dostępna pod tym odnośnikiem – Historia orkiestry.