Dzieje Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach cz. II

Po wypędzeniu Niemców w 1945 roku działalność orkiestry ponownie reaktywowano.

1945 rok - Orkiestra na uroczystości państwowej (Plac Świętej Anny)
1945 rok – Orkiestra na uroczystości państwowej (Plac Świętej Anny)

Na pierwszy występ odrodzonej orkiestry, który odbył się w dniu 15 lutego 1945 roku na Placu Świętej Anny z okazji Konferencji Wielkiej Trójki przybyły władze miejscowe, mieszkańcy Brzezin i okolic.

1945 rok - Orkiestra na uroczystości państwowej (Plac Świętej Anny)
1945 rok – Orkiestra na uroczystości państwowej (Plac Świętej Anny)

Dyrygentem wówczas zostaje druh Stefan Sobieszek (piastuje tą funkcję do 1950 roku), a szkoleniem zajmuje się ponownie niestrudzony druh Mieczysław Królikowski.

1947 rok - Orkiestra OSP w roku Jubileuszu 50-lecia straży
1947 rok – Orkiestra OSP w roku Jubileuszu 50-lecia straży

W celu pozyskania nowych instrumentów i remontu posiadanych członkowie orkiestry organizują zabawy i koncerty na ten cel.

1948 rok - Orkiestra podczas uroczystości kościelnej (ul. Kościuszki obok kościoła farnego)
1948 rok – Orkiestra podczas uroczystości kościelnej (ul. Kościuszki obok kościoła farnego)

W roku 1963 orkiestra bierze udział w konkursie Orkiestr Strażackich dla województwa łódzkiego, w którym zajmuje I miejsce w grupie z przewagą młodzieży. Jest to dla niej zaszczytne miejsce uzyskane dzięki systematycznej pracy ogółu instrumentalistów na czele z ich dyrygentem Mieczysławem Królikowskim.

1949 rok - Orkiestra na uroczystości 1-go Maja prowadzi pochód
1949 rok – Orkiestra na uroczystości 1-go Maja prowadzi pochód

Do osiągnięć orkiestry należy zaliczyć fakt, iż biorąc udział w nieomal wszystkich Przeglądach Strażackich Orkiestr Dętych (na szczeblu wojewódzkim) – osiąga dobre wyniki.

1953 rok - Dni Ochrony Przeciwpożarowej
1953 rok – Dni Ochrony Przeciwpożarowej

Wszyscy członkowie orkiestry to wychowankowie jej długoletniego szkoleniowca i dyrygenta druha Mieczysława Królikowskiego.

1955 rok - Orkiestra i drużyna OSP w Dniach Ochrony Przeciwpożarowej (plac OSP)
1955 rok – Orkiestra i drużyna OSP w Dniach Ochrony Przeciwpożarowej (plac OSP)

W latach 1979 – 1980 orkiestra brzezińska przechodzi „kryzys” w swej działalności. Kryzys jest spowodowany kilkoma zasadniczymi przyczynami, z których na pierwszy plan wybija się brak chętnych do nauki gry na instrumentach dętych wśród młodzieży, odejście do wojska członków orkiestry.

1958 rok - Orkiestra na akademii w sali PZGS
1958 rok – Orkiestra na akademii w sali PZGS

Część członków zmienia stan cywilny i wyprowadza się z Brzezin.

1959 rok - Orkiestra podczas koncertu w czasie Dni Ochrony Przeciwpożarowej
1959 rok – Orkiestra podczas koncertu w czasie Dni Ochrony Przeciwpożarowej

Starzy zasłużeniu członkowie orkiestry z uwagi na swój stan zdrowia i podeszły wiek nie mogą już grać na instrumentach.

1961 rok - Orkiestra przy budowie zbiornika przeciwpożarowego (ulica K. Marksa - obecnie Lasockich)
1961 rok – Orkiestra przy budowie zbiornika przeciwpożarowego (ulica K. Marksa – obecnie Lasockich)

Niestrudzony jak zwykle nasz druh Mieczysław Królikowski wraz z członkiem Zarządu pobliskiej jednostki straży OSP Przecław – Janem Jóźwikiem organizują nabór do nauki gry wśród młodzieży z tej miejscowości. Trzeba tutaj nadmienić, że Jan Krakowiak posiadający duży autorytet i zmysł organizacyjny, a ponadto zwolennik muzykowania wszystkie swe siły poświęca temu celowi.

1972 rok - Powiatowe obchody Tygodnia Ochrony Przeciwpożarowej
1972 rok – Powiatowe obchody Tygodnia Ochrony Przeciwpożarowej

On sam mimo nie tak młodego wieku podejmuje się gry na klarnecie dając tym samym przykład dla młodszych. Odbywają się ogólne próby w Brzezinach, a szkolenie indywidualne na miejscu w strażnicy OSP Przecław. Na efekt tej pracy nie trzeba było długo czekać. Młodzi adepci zasilają szeregi naszej orkiestry, która już trudne w swej działalności czasy ma pozą sobą. Wspomnieć należy, że do roku 2006 orkiestra składa się z członków OSP Brzeziny, OSP Przecław oraz OSP Helenów.

 

1988 rok - Orkiestra OSP Brzeziny (na zdjęciu również nowi członkowie z OSP Przecław)
1988 rok – Orkiestra OSP Brzeziny (na zdjęciu również nowi członkowie z OSP Przecław)

Na Jubileusz 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, który był uroczyście obchodzony w 1997 roku dyrygent wraz ze swym synem Jerzym Królikowskim opracowali marsza, któremu nadano tytuł „Stulecie OSP”. Orkiestra zagrała go w dniu Walnego Zebrania członków OSP 15 marca 1997 roku. Marsz ten wzbudził uznanie wszystkich obecnych.

1997 rok - Drużyna i Orkiestra na 100-lecie OSP Brzeziny
1997 rok – Drużyna i Orkiestra na 100-lecie OSP Brzeziny
1997 rok - Orkiestra kończy defiladę jednostek biorących udział w obchodach 100-lecia OSP Brzeziny
1997 rok – Orkiestra kończy defiladę jednostek biorących udział w obchodach 100-lecia OSP Brzeziny

Orkiestra cieszy się dużym zaufaniem miejscowego społeczeństwa dlatego też nie mogła nie poprzeć słusznego protestu w sprawie nie utworzenia powiatu brzezińskiego z siedzibą w Brzezinach. Czynnie włączyła się w nurt organizowanych przez Komitet Protestacyjny manifestacji. W dniu 9 listopada 1998 roku uczestniczy w manifestacji przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

1999 rok - Orkiestra podczas Dni Brzezin, w trakcie których wręczono Mieczysławowi Królikowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta
1999 rok – Orkiestra podczas Dni Brzezin, w trakcie których wręczono Mieczysławowi Królikowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta