Dzieje Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach cz. III

Rok 2000 dla orkiestry to rok 95 rocznicy jej założenia, a także rok zmiany kapelmistrza orkiestry. Z uwagi na wiek i stan zdrowia Mieczysława Królikowskiego Zarząd OSP Brzeziny powołał na dyrygenta druha Roberta Szustaka. Nie można zapomnieć w tej historii, że za zasługi wniesione na rzecz miasta i organizacji ochotniczego pożarnictwa druh Mieczysław Królikowski otrzymuje