Autor: Kamil Hamerszmidt

Możemy ćwiczyć i uczyć się

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dopuszcza wykonywanie działalności twórczej polegającej na m. in. na organizowanych bez udziału publiczności działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, jak również nagrań fonograficznych i audiowizualnych. Tak więc

229. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja inna od poprzednich

W tym roku Uroczystości z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbędą się w znacznie mniejszym zakresie niż dotychczas. Z uwagi na epidemię nie możemy tak jak dotychczas odgrywać pobudek na terenie Miasta w godzinach 6:00-7:00, zamiast tego zostanie wyemitowana pobudka z syreny punktualnie o 6:00. Nie będzie także oficjalnych obchodów z podniesieniem Flagi Państwowej

Zakupiono kolejne instrumenty

Zrealizowano zakup dwóch saksofonów dla naszej orkiestry. Zakupiono jeden saksofon altowy i jeden tenorowy za łączną kwotę 5 320,00 złotych. Zakup sfinansowano ze środków dotacji Miasta Brzeziny przekazanej m. in. w celu organizacji przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej na prowadzenie Orkiestry Dętej OSP Brzeziny. Instrumenty będą przeznaczone dla osób pobierających

Zakupiono nowe instrumenty

W związku ze zgłoszeniem się osób chętnych do nauki gry i wstąpienia do orkiestry, Zarząd OSP Brzeziny czynił starania o pozyskanie nowych instrumentów dla adeptów. Dzięki rządowemu projektowi dofinansowania jednostek OSP uzyskaliśmy dotację w wysokości 4 150,00 złotych, dzięki której zakupiliśmy Puzon, który będzie służył do nauki gry. Ze środków własnych OSP, dodatkowych składek członkowskich

228. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości związane z uczczeniem 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszym mieście rozpoczęły się tradycyjnie o godzinie 6:00 pobudkami odgrywanymi przez trębaczy Orkiestry OSP Brzeziny na rogatkach miasta. Główne Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:00 na placu OSP Brzeziny od złożenia meldunku Pani Burmistrz Ilonie Skipor przez Prezesa OSP druha Marcina Białobrzeskiego o gotowości

Rezurekcja 2019

21 kwietnia 2019 roku w dniu Zmartwychwstania Pańskiego Orkiestra OSP Brzeziny wzięła udział w Rezurekcji ogłaszającej Zmartwychwstanie. Rezurekcja rozpoczęła się o godzinie 6:00 w kościele pw. Podw. Św  Krzyża w Brzezinach. Orkiestra wraz z wiernymi okrążyli trzykrotnie kościół. Podczas procesji Orkiestra

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości

11 Listopada 2018 roku w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach swoim udziałem uświetniła Powiatowe Uroczystości z tej okazji, które rozpoczęły się o godzinie 10:30 pod Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, gdzie została uroczyście odsłonięta pamiątkowa tablica. Orkiestrę wspomagali członkowie Orkiestry Dętej Gminnego Centrum Kultury w Dzierżąznej. Orkiestrę

Strażacki ślub

22 września 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny wzajemną miłość ślubowali sobie dh Krzysztof Zamachowski oraz Pani Katarzyna Wójcik. Ślub odbył się w oprawie muzycznej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach oraz ze szpalerem utworzonym z węży strażackich. Dh Krzysztof Zamachowski od najmłodszych lat jest członkiem OSP Brzeziny, dlatego też w tak