Zakupiono nowe instrumenty

W związku ze zgłoszeniem się osób chętnych do nauki gry i wstąpienia do orkiestry, Zarząd OSP Brzeziny czynił starania o pozyskanie nowych instrumentów dla adeptów. Dzięki rządowemu projektowi dofinansowania jednostek OSP uzyskaliśmy dotację w wysokości 4 150,00 złotych, dzięki której zakupiliśmy Puzon, który będzie służył do nauki gry.

Ze środków własnych OSP, dodatkowych składek członkowskich oraz darczyńców zakupiliśmy dwa saksofony altowe i dwie trąbki za łączną kwotę 4 850,00 złotych.

Wszystkie instrumenty wykorzystane będą najpierw do nauki gry, a po zakończeniu nauki do gry w orkiestrze.

W związku z dużym zainteresowaniem wstąpieniem do orkiestry konieczne będą kolejne zakupy instrumentów, które Zarząd planuje zrealizować w przyszłym roku.

Dzięki tym już zakupionym adepci mają możliwość zwiększenia intensywności ćwiczeń co przełoży się na skrócenie okresu nauki i przyspieszy dołączenie nowych muzyków do zespołu orkiestry.