Wspomóż działalność Orkiestry

Jeśli chcesz wspomóc działalność Orkiestry Dętej OSP Brzeziny wpłać dobrowolną kwotę pieniędzy na poniżej podany numer rachunku bankowego:

35 1240 3334 1111 0010 7541 1584
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach ul. Reformacka 9
95-060 Brzeziny
podając w tytule wpłaty: „darowizna na cele statutowe – rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji”.

Każda przekazana złotówka zostanie przeznaczona na wydatki związane z działalnością orkiestry przede wszystkim na remont i zakup instrumentów muzycznych oraz zakup umundurowania. W celu zapewnienia ciągłego rozwoju orkiestry niezbędne jest zapewnienie dopływu młodych muzyków, a to z kolei wiąże się z kosztami ich wyszkolenia, zapewnienia instrumentów, na których będą się uczyć, a następnie grać w zespole, jak również ich umundurowania, nie mówiąc już o znalezieniu osób chętnych do gry czy też do nauki. Zarząd OSP Brzeziny jak również kierownictwo Orkiestry wraz z jej wszystkimi członkami dokładają wszelkich starań dla podtrzymania działalności orkiestry, jednak często brakuje funduszy na niezbędne naprawy wysłużonych instrumentów nie mówiąc o zakupie nowych. Niektóre z instrumentów mają blisko po 50 lat. Pomoc darczyńców będzie nieocenionym wkładem w rozwój brzezińskiej orkiestry. Darowizna przekazana na konto bankowe może zostać odliczona od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 6% dochodu(art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. 2016 poz. 2032), a także od podatku dochodowego od osób prawnych do wysokości 10% dochodu (art. 18 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. 2016 poz. 1888). Za wszelkie wpłaty z góry serdecznie dziękujemy.

W celu wygenerowania gotowego druku wpłaty wypełnij poniższy formularz: