Uroczystości 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Jak co roku nasza orkiestra swoim występem uświetniła uroczystości 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które od sygnału „Baczność” w wykonaniu druha Radosława Szymczyka rozpoczęły się o godzinie 11:00 na placu OSP Brzeziny. Po złożeniu meldunku przez Prezesa OSP druha Marcina Białobrzeskiego Przewodniczącemu Rady Miasta Brzeziny o gotowości pododdziałów do uroczystości, poczet flagowy w składzie: dowódca pocztu dh Kamil Wiaderek, flagowy dh Tomasz Ławski oraz asystujący dh Damian Turski krokiem defiladowym przemaszerował do masztu flagowego, gdzie przy dźwiękach tremola wykonywanego na werblu flagowy przymocował flagę do masztu. Po odegraniu zgodnie z ceremoniałem sygnału „Słuchajcie wszyscy” i wydaniu komendy „Flagę Państwową podnieść” na pierwsze dźwięku Hymnu Państwowego „Mazurka Dąbrowskiego” w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Brzeziny wspomaganej przez członków Orkiestry Dętej GOK w Dzierżąznej pod kierunkiem druha Radosława Szymczyka, białoczerwona flaga została podniesiona na maszt. Po wystąpieniu Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny Pana Grzegorza Kędzi, dh Marcin Białobrzeski Prezes OSP Brzeziny złożył życzenia strażakom z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka. Następnie pododdziały na czele z orkiestrą przy dźwiękach marsza przemaszerowały pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie zostały złożone kwiaty. Uczestnicy pod pomnikiem mogli wysłuchać „Mazurka 3 Maja” w wykonaniu orkiestry. Następnie przy dźwiękach marszów pododdziały przemaszerowały do kościoła przy ul. kard. Wyszyńskiego w Brzezinach, gdzie została odprawiona msza św. Orkiestra w tym czasie udała się do miejscowości Biała w gminie Zgierz, aby tam wspomóc Orkiestrę GOK w Dzierżąznej w uświetnieniu obchodów 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podkreślić należy, że żaden z członków obydwu orkiestr nie pobiera żadnego wynagrodzenia za udział w występach orkiestry. Wszyscy uczestniczą w świętach państwowych, występach i próbach orkiestr z zamiłowania do muzyki oraz Ojczyzny.