Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej dziękuje Orkiestrze

W 12/13 numerze Brzezińskiego Informatora Samorządowego Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej dziękuje Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach oraz Orkiestrze Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej za wspaniały koncert z okazji Dnia Kobiet, który odbył się w dniu 8 marca 2016 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.

BIS-12-13(651)