Orkiestra Liderem promocji Powiatu Brzezińskiego

Liderzy promocji Powiatu
Liderzy promocji powiatu

W dniu 23 stycznia 2016 roku Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach podczas XIV Spotkania Noworocznego Powiatu Brzezińskiego otrzymała tytuł Lidera promocji Powiatu Brzezińskiego. Statuetkę odebrał kapelmistrz dh Radosław Szymczyk wraz z członkami orkiestry druhną Urszulą Bartyzel oraz druhem Krzysztofem Stempniewskim. Wyróżnienie Orkiestry jako Lidera promocji Powiatu Brzezińskiego jest docenieniem pracy społecznej jej członków na rzecz promocji Powiatu zarówno na jego terenie jak również poza jego granicami. Orkiestra występuje nie tylko w mieście Brzeziny czy w Powiecie Brzezińskim, ale również na terenie powiatu zgierskiego współpracując z

Liderzy promocji Powiatu
Kapelmistrz Radosław Szymczyk odbiera statuetkę

Orkiestrą Dętą Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej. Wyróżnienie to stanowi podstawę motywacji do dalszej pracy na rzecz promocji zarówno Powiatu Brzezińskiego jak i Miasta Brzeziny.