Koncert Kolęd w Zgierzu

W dniu 17 stycznia 2016 roku Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach wraz z Orkiestrą Dętą Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej zaprezentowała najpiękniejsze polskie kolędy w swoim wykonaniu w kościele pw. Św. Katarzyny w Zgierzu. Koncert kolęd prowadziła Pani Barbara Polasińska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej, orkiestrę prowadził kapelmistrz Radosław Szymczyk, solistami byli: na flecie Małgorzata Pilas, na trąbce Mateusz Szymczyk. Podkreślić należy, że obie orkiestry występowała jako jedna. Wszystkie wspólne występy i koncerty orkiestr opierają się na zasadzie, że gramy razem jednocześnie jako jedna, solidna i dobrze zgrana orkiestra dęta. Koncert został doceniony przez publiczność owacjami na stojąco.