Koncert Kolęd w Zgierzu

W dniu 31 stycznia 2016 roku o godzinie 11:30 podczas mszy św. w kościele pw. Matki boskiej zwycięskiej w Zgierzu Orkiestra Dęta OSP Brzeziny wraz z Orkiestrą Dętą Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej zaprezentowała wykonanie polskich kolęd. Koncert odbył się zamiast kazania i poprowadziła go Pani Barbara Polasińska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej. Orkiestrę poprowadził kapelmistrz Radosław Szymczyk. W trakcie wykonania takich kolęd jak Cicha Noc, Wśród nocnej ciszy oraz Gdy się Chrystus rodzi solo na flecie zaprezentowała Małgorzata Pilas, przy akompaniamencie dwóch puzonów, basu oraz tenoru. Koncert zakończył się owacjami na stojąco zgromadzonych w kościele wiernych.