98. Rocznica Cudu nad Wisłą

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach przy mocnym wsparciu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawinie działającej przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Dzierżąznej, swoim udziałem uświetniła Uroczystości związane z 98. Rocznicą Cudu nad Wisłą, które rozpoczęły się o godzinie 9:20 15 Sierpnia 2018 roku na placu OSP Brzeziny. Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego została podniesiona flaga państwowa na maszt. Po okolicznościowych przemówieniach uczestnicy przemaszerowali pod pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego, gdzie zostały złożone kwiaty. Następnie uczestnicy z orkiestrą na czele przemaszerowali do kościoła pw. Podw. Św. Krzyża, gdzie odbyła się msza. Orkiestrę prowadził kapelmistrz Radosław Szymczyk.