Strażackie Pobudki

W dniu 3 maja 2015 roku o godzinie 6:00 po kilkuletniej przerwie na terenie miasta Brzeziny ponownie rozbrzmiały dźwięki pobudki odgrywane na sygnałówkach przez członków naszej orkiestry. Pobudki rozpoczęły się punktualnie o godzinie 6:00 na placu OSP Brzeziny i trwały do godziny 7:00. Po odegraniu pobudki na placu OSP hejnaliści przemieszczali się samochodem kwatermistrzowskim OSP Brzeziny na rogatki miasta Brzeziny, gdzie odgrywali pobudki. W tym roku reaktywowaniem tradycji pobudek zajęli się druhowie Urszula Bartyzel oraz Krzysztof Stempniewski. Następna okazja wysłuchania pobudek w wykonaniu naszych druhów na terenie miasta już za rok.