232. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W środę 3 maja 2023 roku Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach swoim udziałem uświetniła Uroczystości 232. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się o godzinie 10:15 na placu OSP Brzeziny od podniesienia Flagi Państwowej na maszt przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego w wykonaniu Orkiestry, następnie Orkiestra pod buławą Kapelmistrza Radosława Szymczyka poprowadziła przemarsz pod pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego, gdzie zostały złożone kwiaty oraz odegrany Mazurek 3 Maja, po czym uczestnicy na czele z Orkiestrą przemaszerowali do kościoła.