231. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

We wtorek 3 Maja o godzinie 10:00 na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Prezes OSP Brzeziny dh Sławomir Młotkowski złożył meldunek Pani Burmistrz Brzeziny Ilonie Skipor o gotowości pododdziałów do uroczystości, po czym poczet flagowy w składzie: dowódca pocztu dh Adam Fryc, flagowy dh Marcin Białobrzeski oraz asystujący dh Wojciech Młotkowski podniósł flagę państwową na maszt przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach pod kierownictwem kapelmistrza druha Radosława Szymczyka. Po okolicznościowym przemówieniu Pani Burmistrz Ilony Skipor uczestnicy na czele z Orkiestrą przemaszerowali pod pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty, a Orkiestra wykonała utwór Mazurek 3 Maja. Następnie przy dźwiękach marszów w wykonaniu Orkiestry uczestnicy przemaszerowali do kościoła. Zaznaczyć należy, że ten jak i każdy występ naszej Orkiestry wspomagają członkowie Orkiestry działającej przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej, która w tym roku obchodzi Jubileusz 10-lecia. Z tej okazji podczas Uroczystości w Białej (Gmina Zgierz) odbył się Koncert Jubileuszowy, w którym oczywiście członkowie naszej orkiestry wzięli udział.