229. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja inna od poprzednich

W tym roku Uroczystości z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbędą się w znacznie mniejszym zakresie niż dotychczas. Z uwagi na epidemię nie możemy tak jak dotychczas odgrywać pobudek na terenie Miasta w godzinach 6:00-7:00, zamiast tego zostanie wyemitowana pobudka z syreny punktualnie o 6:00. Nie będzie także oficjalnych obchodów z podniesieniem Flagi Państwowej na maszt na placu OSP, przemarszem i złożeniem kwiatów pod pomnikiem marsz. Józefa Piłsudskiego. Mamy nadzieję, że 230. Rocznicę w przyszłym roku będziemy mogli obchodzić zgodnie z tradycją. Tymczasem przypominamy zeszłoroczne obchody: