228. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości związane z uczczeniem 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszym mieście rozpoczęły się tradycyjnie o godzinie 6:00 pobudkami odgrywanymi przez trębaczy Orkiestry OSP Brzeziny na rogatkach miasta. Główne Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:00 na placu OSP Brzeziny od złożenia meldunku Pani Burmistrz Ilonie Skipor przez Prezesa OSP druha Marcina Białobrzeskiego o gotowości pododdziałów do uroczystości, podniesienia flagi państwowej na maszt przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego w wykonaniu naszej orkiestry oraz okolicznościowych przemówień, po czym uczestnicy przemaszerowali pod pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego, gdzie zostały złożone kwiaty oraz odegrany przez orkiestrę Mazurek 3 Maja, a następnie pododdziały z orkiestrą na czele przemaszerowały do kościoła Matki Boskiej w Brzezinach. W trakcie przemarszu można było usłyszeć takie marsze jak: Salut II, Weekend, Marsz marsz Polonia. Orkiestrę prowadził kapelmistrz Radosław Szymczyk.