227. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2018 roku punktualnie o godzinie 6:00 na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach rozpoczęły się Pobudki. Druhowie z Orkiestry Dętej OSP Brzeziny z okazji 227. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja odgrywali Pobudki na rogatkach Miasta Brzeziny od godziny 6:00 do 7:00 inaugurując tym samym Uroczystości związane z obchodami Święta 3 Maja. O godzinie 11:00 na placu OSP Brzeziny rozpoczęły się główne Uroczystości. Po podniesieniu Flagi państwowej na maszt przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach pod buławą kapelmistrza Radosława Szymczyka i okolicznościowych przemówieniach, uczestnicy przemaszerowali z orkiestrą na czele pod pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego gdzie złożono kwiaty, a następnie do kościoła Matki Boskiej w Brzezinach, gdzie odprawiona została msza.