232. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W środę 3 maja 2023 roku Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach swoim udziałem uświetniła Uroczystości 232. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się o godzinie 10:15 na placu OSP Brzeziny od podniesienia Flagi Państwowej na maszt przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego w wykonaniu Orkiestry, następnie Orkiestra pod buławą Kapelmistrza Radosława Szymczyka poprowadziła przemarsz

102. Rocznica Bitwy Warszawskiej

Bitwa warszawska (nazywana też Cudem nad Wisłą) – bitwa stoczona w dniach 12-25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Uznana za 18. na liście przełomowych bitew w historii świata. Autorem i realizatorem planu bitwy był Józef Piłsudski (zdaniem niektórych historyków Tadeusz Rozwadowski). Decydująca bitwa tej wojny zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nie rozprzestrzenieniu

Święto wody i ognia 2022

W sobotę 25 czerwca Orkiestra Dęta OSP Brzeziny wraz z Orkiestrą GCKSTiR w Dzierżąznej zaprezentowała repertuar na koncercie podczas Święta wody i ognia w Dzierżąznej. W trakcie obchodów tzw. nocy świętojańskiej Orkiestra prowadziła również korowód. Święto pochodzi ze starodawnych obyczajów słowiańskich, z tej okazji każdego roku Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej

231. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

We wtorek 3 Maja o godzinie 10:00 na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Prezes OSP Brzeziny dh Sławomir Młotkowski złożył meldunek Pani Burmistrz Brzeziny Ilonie Skipor o gotowości pododdziałów do uroczystości, po czym poczet flagowy w składzie: dowódca pocztu dh Adam Fryc,

Możemy ćwiczyć i uczyć się

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dopuszcza wykonywanie działalności twórczej polegającej na m. in. na organizowanych bez udziału publiczności działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, jak również nagrań fonograficznych i audiowizualnych. Tak więc

229. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja inna od poprzednich

W tym roku Uroczystości z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbędą się w znacznie mniejszym zakresie niż dotychczas. Z uwagi na epidemię nie możemy tak jak dotychczas odgrywać pobudek na terenie Miasta w godzinach 6:00-7:00, zamiast tego zostanie wyemitowana pobudka z syreny punktualnie o 6:00. Nie będzie także oficjalnych obchodów z podniesieniem Flagi Państwowej

Zakupiono kolejne instrumenty

Zrealizowano zakup dwóch saksofonów dla naszej orkiestry. Zakupiono jeden saksofon altowy i jeden tenorowy za łączną kwotę 5 320,00 złotych. Zakup sfinansowano ze środków dotacji Miasta Brzeziny przekazanej m. in. w celu organizacji przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej na prowadzenie Orkiestry Dętej OSP Brzeziny. Instrumenty będą przeznaczone dla osób pobierających

Zakupiono nowe instrumenty

W związku ze zgłoszeniem się osób chętnych do nauki gry i wstąpienia do orkiestry, Zarząd OSP Brzeziny czynił starania o pozyskanie nowych instrumentów dla adeptów. Dzięki rządowemu projektowi dofinansowania jednostek OSP uzyskaliśmy dotację w wysokości 4 150,00 złotych, dzięki której zakupiliśmy Puzon, który będzie służył do nauki gry. Ze środków własnych OSP, dodatkowych składek członkowskich