Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach ogłasza nabór osób chętnych do nauki gry na:

  • Puzonie
  • Trąbce
  • Sakshornie barytonowym

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać w każdy poniedziałek o godzinie 19:00 do siedziby OSP Brzeziny ul. Reformacka 9 lub telefonicznie pod numer telefonu: 501 035 889. Nauka gry jest bezpłatna. Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu. Chętni do nauki gry na trąbce powinni mieć ukończone 8 lat, natomiast do nauki gry na puzonie lub sakshornie 12 lat.